PHATLATSO EA LITABA EA LA 09/04/2022

PHATLALATSO EA LITABA EA LA 09/04/2022
Hona le monna ea litlamong, Ntlo-Kholo ea Sepolesa ka ho qhekanyetsa batho lichelete tsa bona. O ne a re batho ba ntše chelete ho tloha ka M2.⁰⁰ o tla ba fa mosebetsi oa ho lokisa litsela tse kenang metseng.
O boetse a supa ha chelete e ne e le ea ngoliso mokheng oa hae o bitsoang ‘Lerato Arekeng ea Pholoso’ oo a neng a le morerong oa ho o thakhola. Lepetjo la mokha ona le boleloa e le, “Basotho is love.”
Sepolesa tsebisa se batho bao e bang ke mahlatsipa a monna enoa ba itlalehe ofising ea Toantšo le Thibelo ea Thekisetsano ka Batho, Ntlo-Kholo ea Sepolesa.

Leave a Reply